Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Ami-säätiö, Amiedu
PL 151
00381 Helsinki
Y-tunnus 0213612-0
Vaihde 020 7461 200
Asiakaspalvelu 010 80 80 90

Rekisterin nimi

Amigames opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kouluttaja Heidi Paal

Rekisterin pitämisen peruste

Amigames verkkokurssin opiskelijatietojen ylläpito ja tilastointi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Amiedun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä amigames.fi-palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä myöskään markkina- tai mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Asiakkaan nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaan valitsema käyttäjätunnus
  • Rekisteröitymisajankohta
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyvät tiedot
  • Ajankohdat, jolloin asiakas on kirjautunut amigames.fi –sivustolle
  • Asiakkaan kurssisuoritukset ja eteneminen kurssilla

Asiakastietojen tietolähde

Rekisterissä on pelkästään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja amigames.fi -sivuston käytön aikana saatua tietoa.

Tietojen luovutus

Amigames.fi ei luovuta kerättyjä tietoja muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus ja tietojen säilytysaika

Koko Amiedun henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Amigames.fi asiakasrekisteristä poistetaan tiedot sellaisista asiakkaista, jotka eivät ole kirjautuneet amigames.fi -sivustolle edellisen kalenterivuoden aikana.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ami-säätiö
PL 151
00381 Helsinki